Nabolaget vant hackathon i Trondheim

Vi har deltatt på hackathon i Trondheim sammen med teknologi- og mediefolk fra Trondheim. Sunnmørsposten sitt lag bestod av Eirik Meling (journalist), Dag Arne Alnes (utvikler) , Liv-Jorunn H. Ottesen (designer), René Skarmyr (salgssjef), Jon B. Huseby (NTNU) og Andreas Gjærum (designer i Smykk/DIGS). Motstanderteamet bestod av folk fra NRK (journalister/designer/utvikler) og Able Magic (spillutviklere).

Vi hadde ett døgn på oss til å jobbe frem en god idé og komme så langt som mulig med en fungerende prototyp. Idéene kunne spenne fra bruk av åpne data, VR-briller i media, geotagging av nyheter og en åpen klasse. Vi valgte å følge geotagging-sporet og jobbet frem en App vi kaller «Nabolaget».

Ett døgn etter start måtte vi pitche prosjektet foran en jury som bestod av folk fra NTNU, NRK og Polaris Medialab’en.

Vi vant! Og nå setter vi kursen mot Bergen og Nordiske Mediedager/Medieleder2014 og skal presentere prosjektet der neste uke. Vi gleder oss!

Lyst til å se den foreløpige versjonen av Nabolaget? Sjekk den her:
http://bit.ly/smp-nabolaget

Liv-Jorunn

20140430-120957.jpg

Hackathon 2014

hack

I dag reiser hele LABen pluss markedskrefter fra Sunnmørsposten til Trondheim for å være med på et hackathon . Målet med turen er å klekke ut nye idéer for framtidens mediebruk.
Vi har fått hint om kategorier det kan være interessant å være kreative i, men står egentlig helt fritt til å finne på smarte ting. Flere mediehus og tekno-krefter skal samles på Tyholt (og samtidig i Bergen og Oslo) og konkurrere om å finne på den smarteste idéen. Ideene presenteres, vinenre kåres og vinnerne fra hver by blir sendt til Bergen 7.mai for å presentere idéen på Nordiske Mediedager/Medieleder 2014.

Vi har pakket koffert, klær og kaffe- vi er klar!

Python – pyton eller ikke?

NICAR2014 var jeg på et todagers hands-on-kurs med Ben Welsh fra LA Times og Derek Willis fra NY Times der jeg skulle lære å lage min første «news app» med programmeringsspråket Pyhton. Min erfaring med programmeringsspråk var svært begrenset da jeg satte meg ned i klasserommet, og hadde et svare strev med å henge med i svingene. Ben Welsh hadde på forhånd laget denne oppskriften som vi fulgte til punkt og prikke. Det var svært nyttig! Jeg kom gjennom kurset (noe heseblesende), og vel hjemme startet jeg på toppen av oppskriften igjen, for å repetere. Problemet var at på kurset satt jeg på en MAC og hjemme har jeg PC. Og siden jeg hadde null erfaring med å jobbe i terminalvinduet på maskina fra før, var det enda vanskeligere å forstå hvordan jeg skulle klare å gjøre den samme jobben om igjen, i enda mer ukjent terreng. Men jeg prøvde, feilet, brukte masse tid, maste på de jeg kunne mase på, og fikk det til på et vis. Jeg fikk stablet det samme prosjektet på beina igjen på PC, og nå er jeg klar for å lage noe skikkelig i denne arbeidsmetoden. Hva det blir, får du se litt nærmere sommeren.

Moralen er? Prøv! Feil, og prøv igjen. Python er ikke pyton likevel.

 

Liv-Jorunn

Polarisprisen til Rush i Ålesund

Skjermdrop fra Rush i Ålesund. Reportasje i Sunnmørsposten og på smp.no i oktober 2013.

Skjermdrop fra Rush i Ålesund. Reportasje i Sunnmørsposten og på smp.no i oktober 2013.

Saken Rush i Ålesund ble tildelt formidlingsprisen under utdelingen av Polarisprisene 2013 i Ålesund 7. april. Polarisprisen er en intern prisutdeling for mediekonsernet Polaris Media, hvor Adresseavisen, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke er noen av de største avisene.

Her kan du lese om hvordan prosjektet ble gjennomført.

Juryen mener saken er «et lekent stykke journalistisk arbeid som går rett inn i en dagsaktuell problemstilling med relevans og gjennomslagskraft»:

Juryens begrunnelse.

Juryens begrunnelse.

Sunnmørsposten vant flere priser under utdelingen, her er bilde av fornøyde prisvinnere:

Sunnmørsposten-medarbeidarane (f.v.) Eirik Meling, Liv-Jorunn Håker Ottesen (vinnere formidlingsprisen), Karl-Petter Løvoll (hederlig omtale for Aksla-saken) og Nils Harald Ånstad (vinner fotoprisen) med prisane fra utdelingen av Polarisprisene. FOTO: ALEXANDER WORREN

Sunnmørsposten-medarbeiderne (f.v.) Eirik Meling, Liv-Jorunn Håker Ottesen (vinnere formidlingsprisen), Karl-Petter Løvoll (hederlig omtale for Aksla-saken) og Nils Harald Ånstad (vinner fotoprisen) med prisane fra utdelingen av Polarisprisene. FOTO: ALEXANDER WORREN

Slik gjorde vi det: Rus bak rattet

Utsnitt fra nettsida om Rus bak rattet.

Utsnitt fra nettsida om Rus bak rattet.

Prosjektbeskrivelse

Rus bak rattet gikk som en serie i Sunnmørsposten og på smp.no i april 2014. Sakene viser utbredelsen av ruskjøring i Sunnmøre politidistrikt.

Her er noen av sakene som ble publisert:
Rus bak rattet
Blir ikke kvitt promillen
Hadde flaks som overlevde
Kvinner fyllekjører nesten aldri
Fyll øker ulykkesrisikoen 900 ganger
Utlendinger fyllekjører mest
Kleven tok tak i verftsfylla
Piller kan forklare forskjellen
Kommentar: Dei som forsvann

Arbeidet med saken begynte som en innsynsbegjæring hos Sunnmøre politidistrikt i januar 2013. Vi ba om data på promillekjøring i 2012. Ideen til å begynne med var å vise på et kart hvor flest blir tatt for promillekjøring. Politiet kom imidlertid med tydelige formaninger om å unngå presentasjoner hvor domfelte kan bli indentifisert og vi fikk heller ikke større geografisk detaljnivå en politisone, ikke adresse.

Datasettet (ca. 250 tilfeller) var også for lite til å få fram interessante sammenhenger.

Vi gjorde derfor en ny bestilling, hvor vi ba om data for en fem-tiårsperiode. Da ba vi om data på tidspunkt sted, nasjonalitet, bosted og type overtredelse (hvilket ledd av vegtrafikkloven §22). Vi ba også om data på rusens art (promillenivå og narko/legemidler).

Data med begrensninger

Etter lang tid med venting og purring mottok vi i november 2013 tre datasett fra politiet. Dataene omhandlet domfelte for promillekjøring i perioden 2008 til november 2013. Igjen var det begrensninger i dataene vi fikk. Dato for overtredelse var anonymisert ved at vi ikke fikk dato, men kun årstall for overtredelsene. Dataene var også fordelt på tre tabeller (alder/kjønn, bosted/nasjonalitet og politisone) noe som gjorde at vi ikke kunne krysse tabellene og sjekke f.eks. hvilke kommuner hvor flest med utenlandsk statsborgerskap promillekjører. Vi fikk ikke data på rusens art.

Tross disse begrensningene så valgte vi å beholde tallene og bruke dem, i stedet for å ta en ny runde med politiet.

Statistikksaker

Vi så tidlig vinklinger som at kvinner er svært overrepresenterte, personer med utenlandsk statsborgerskap er overrepresenterte og at det er forskjeller mellom kommunene. Vi avgjorde også tidlig at vi ville bruke enkle grafikker i Datawrapper for å framstille innholdet i statistikken på nett.

Når det gjelder personer med utenlandsk statsborgerskap så brukte vi Statistisk sentralbyrås «tabell 07110: innvandrere». Det er flere måter å telle innvandrere på, denne tabellen (som innbefatter «personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre») var ifølge SSB det beste målet på å anslå andelen personer med utenlandsk statsborgerskap.

Historier

I lag med nyhetsredaktør avgjorde vi at vi ville kjøre disse sakene som en serie både på nett og papir. Da måtte vi komme med mer enn rene statistikksaker, vi måtte også få fram noen av historiene bak tallene.

Det tok tid før sakene kom på trykk. I tillegg til at vi også jobbet med andre ting så er hovedårsaken til det at vi brukte tid på å få tak på historiene bak. Vi jobbet lenge for å finne en dømt promillekjører som ville stå fram og forteller sin historie. Det greide vi ikke å få til, og gikk derfor inn for å presentere en person som har vært involvert i ei trafikkulykke med en promillekjører. Dessuten laget vi vinklinger på innvandring, kommuner og kjønn.

Rustest og nettside

I tillegg til personlige historier så ønsket vi å lage en presentasjon som var noe annerledes enn tradisjonell papir/nettavis. Vi lekte oss litt med ideen om en quiz på holdninger til promille. Litt for å telle opp hva folk mener, men også for å konfrontere leserne med egne meninger.

Å telle opp hva folk stemmer i en slik nettquiz vil uansett ikke gi et bilde man stole på, så vi valgte heller å lage en test av egne holdninger. Den klikkbare animasjonen på sida http://bit.ly/rus-bak-rattet er laget i Adobe Edge Animate. Vi laget også en versjon til papiravisa ved hjelp av Adobe Illustrator. Vi forsøker med det å flytte noe som fungerer på nett og inn i papiravisa slik at vi kan nå flere med testen vår.  I papir ble fremstillingen mer som et spill, der svaret du gir fører deg videre til neste spørsmål, og du ender opp med et resultat basert på svarene dine. På nett kunne man i tillegg dele sitt resultat i sosiale medier – og på den måten bidra til å få enda flere til å tenke over sine holdninger til rus bak rattet.

Nettsida er bygd opp i html5 (med CSS3 og JQuery og Bootstrap), den er responsiv og fungerer både på web og for mobile enheter – noe vi la vekt på fra starten av. Vi la tidlig ut et videointervju og fakta om promille og promillekjøring. Nettsida ble i løpet av uka oppdatert med grafikk til sakene som ble publisert. Grafikker fra papir, laget med Illustrator, ble lagt ut på nett. Dermed gir den sida et sammendrag av innholdet i hele serien, og blir lenket til i alle nettsaker.

Tilbakemeldinger

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på serien og fortellerteknikk under Polariskonferansen, som samlet medieledere i Ålesund i april. Nettsakene ble lest bra, og vi fikk både skryt og tips fra lesere. Også politiet fikk henvendelser fra lesere som var engasjert i tematikken. Saken om at innvandrere er overrepresentert når det gjelder promillekjøring ble plukket opp av NTB og vår artikkel ble dermed lenket til fra en rekke nettaviser landet over. Artiklene ble også delt/diskutert på både Facebook og Twitter. I testen ligger det en mulighet til å dele sitt standpunkt til ruskjøring på Facebook og Twitter. På ett døgn hadde 3000 hadde vært inne på sida, hadde drøyt 150 delt sitt standpunkt.

To journalister og en webdesigner jobbet i forskjellig grad med artikkelserien. Totalt er det brukt fem-seks arbeidsuker på prosjektet.