Slik gjorde vi det: Forurensning

Som første forsøk med datajournalistikk publiserte vi dette prosjektet høsten 2012. I samarbeid med Bente Kalsnes brukte vi åpne data fra databasene vann-nett.no ogvannmiljo.klif.no og plasserte punkter i kart ved å bruke Google Fusion Tables. Resultatet ble et urovekkende bilde over kysten langs nordvestlandet og forurensningen som skipsverftene er en betydelig bidragsyter til. Saken som fulgtet kartet kan du lese her.

Prosjektet høstet diplom hos NONA (Norwegian Online News Association) i juni 2013, les mer om det her.

Forurensing_stor